کاراگینان

محصولات دسته|تگ ها |

کاراگینان(carra geenan): کاراگینان پلیمرهای سولفاته از گالاکتوز و آمینه گالاکتوز است. کاراگینان از یک نوع خزه استخراج میشود و توسط [...]