آمونیاک چیست - کاربرد آمونیاک در صنایع غذایی - فروش آمونیاک - بازرگانی زمانیآمونیاک چیست ؟

بی کربنات آمونیوم یا آمونیاک با فرمول شیمیایی یک ترکیب شیمیایی است که در جرم مولکولی آن می‌باشد. آمونیاک یک ماده شیمیایی مولد گاز است که در دسته بهبود دهنده های صنایع غذایی جای دارد .آمونیاک مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت است و در طبیعت در تجزیه مواد آلی ازت دار به دست می‌آید. که بی رنگ با بوی نامطبوع و بدون مزه است که سبب و در آمدن خمیر می‌شود. آمونیاک در آب سرد نامحلول است و در دمای منفی ۷۷.۷ درجه سانتیگراد منجمد و در دمای منفی ۳۳.۳۴ درجه سانتیگراد به حالت جوش در می آید.

کاربرد آمونیاک در صنایع غذایی :

استفاده از آمونیاک در خمیرهای رطوبت پایین، به دلیل بوی نامطبوع آمونیاک، تسهیل کننده کار با خمیر، عامل ورآمدن خمیر با آزاد کردن co۲ در خمیر، عامل رنگ قهوه ای روشن به محصول، ایجاد و  ساختاری متخلخل و ترد به ویژه درکراکر و بیسکویت و شیرینی های لایه ای، کاربرد دیگر آمونیاک در نان، بستنی، ویفر، بیسکویت، کوکی و خمیر نان ها بت رطوبت پایین میباشد.

فروش آمونیاک :

فروش آمونیاک از کشور چین با بسته بندی های کیسه ۲۵ کیلوگرمی.