کافی کریمر (کافی میت):
کافی کریمر مایع یا موادی هستند که جهت جایگزین کردن شیر یا کرم برای استفاده از قهوه، چای، یا شکلات به کار میروند .در کافی کریمر لاکتوز وجود ندارد و به همین خاطر به عنوان محصول غیر لبنی نامیده می شود.
کافی کریمر روغن گیاهی است که از روغن سبزیجات هیدروژنه، شربت گلوکز، مشتقات شیر و….ساخته می‌شود و از طریق همگن کردن کلرها و خشک کردن با مقدار اسپری کردن حاصل می‌شود.
از کافی کریمر در اکثر نوشیدنی های گرم و بخصوص همراه قهوه های فوری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

فومر :
فومر یک عامل کف کننده در نوشیدنی های گرم است و از آن در تهیه کف برای قهوه و تهیه کاپوچینو استفاده می شود.