کاراگینان(carra geenan):

کاراگینان پلیمرهای سولفاته از گالاکتوز و آمینه گالاکتوز است.
کاراگینان از یک نوع خزه استخراج میشود و توسط نمک پتاسیم به دو بخش محلول (دانه کاراگینان) ورسوب کننده کاپاکاراگینان)تقسیم میشود.

کاراگینان در صنایع غذایی به دو بخش لبنی و گوشتی تقسیم می شود.در لبنیات از کاراگینان در شیر کاکائو جهت جلوگیری از رسوب کاکائو، در تهیه سس جهت جلوگیری از جذب روغن،در دسرهای خامه ای موس‌ها جهت افزایش غلظت و ایجاد ژل و……استفاده می شود.

از کاراگینان در فرآورده‌های گوشتی جهت:
– حفظ رطوبت و بالا بردن WHC
– قابلیت برش خوردن
-بالا رفتن بازده پخت
-بهبود احساس دهانی

استفاده می شود.